Foredrag

Ta regien

”Det eneste mennesket du kan forandre er deg selv"

 • Ta regien handler om å trigge ”viljen til endring”. Med unik formidlingsevne og klart budskap både inspirerer og irriterer Anne Grethe Solberg. Hun bevisstgjør eget ansvar for å se muligheter og å komme seg videre, og viser hvordan vi kan mobilisere de kreftene vi har tilgjengelig til enhver tid.
 • Anne Grethe ble skutt og kvestet i 2006, derfor halter hun og har amputert venstre arm. Hun har en invaliditetsgrad på 70,5 %, men presterer allikevel mer fysisk og psykisk enn de fleste. Hun levendegjør teknikkene ved å beskrive håndteringen av sitt traume og handikap.
 • Hun har skrevet boken ”Et helt menneske i en halv kropp” på Cappelen Damm i 2015.
 • Hvordan mestre utfordrende livssituasjoner?
 • Hvordan akseptere begrensninger?
 • Hvordan sette deg mål og ta konsekvensen av det?
 • Hvordan mobilisere egne ressurser?
 • Hvordan finne triggerpunktene i deg selv?
 • Hvilke teknikker kan du trene på?
 • Hvordan snakke deg selv til rette?

Kjønnsbalanse i ledelse

”Å oppnå kjønnsbalanse handler mer om organisasjonsutvikling enn om politikk”

 • Med bred og dyp kunnskap utfordrer Anne Grethe tradisjonelle tankemønstre om kvinnelig og mannlig ledelse og debatterer villig teorien om glasstaket. Med stor faglig og operativ innsikt formidler hun i lederes og bedrifters potensial for å oppnå kjønnsbalanse i lederjobber.
 • Anne Grethe driver selskapet Gender Consulting og er sosiolog med doktorgrad i kjønn og ledelse. Hun jobber som forsker og strategisk rådgiver på temaet. Hun er bokaktuell med: ”Kjønnsbalanse i ledelse” fra Cappelen Damm Akademisk, 2017.
 • Skiller kvinnelige ledelse seg fra mannlig?
 • Hva skiller kjønnsbalanse fra kjønnsmangfold?
 • Hva innebærer feminin, maskulin og androgyn ledelse?
 • Hva oppnår vi med kjønnsbalanse?
 • Hvordan kan vi få det til?
 • Hva kan ledere gjøre?
 • Gjelder glasstaket fremdeles?

Å knekke koder

”Det er sjeldent fysiske stengsler som hindrer deg”

 • Å knekke koder er et foredrag om gjennomslagskraft, karrière- og lederutvikling i arbeidslivet.  Med et ustoppelig engasjement har Anne Grethe coachet ledermotiverte kvinner og menn i flere tiår om hvordan de kan knekke koder for å ta større lederansvar.
 • Hun bruker aktivt sin erfaring som headhunter og om hvordan karrièrer utvikles i teori og praksis kombinert med sin personlig kunnskap om mestringsteknikker.
 • Hva er karrière- og lederkoder?
 • Hvordan forstå og knekke dem?
 • Hvordan ta større ansvar?
 • Hvordan øke gjennomslagskraften din?
 • Hvilken type ressurser har du tilgjengelig?
 • Er det samme koder for kvinner og menn?
 • Hvordan utvikle din arbeidsplass?

Kontakt og booking

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.