Bøker

Cover til boken Et helt menneske i en halv kropp av Anne Grethe Solberg

Et helt menneske i en halv kropp

Anne Grethe Solberg ble skutt av sin eksmann. Hun måtte amputere arm og skulder og lære å gå på nytt. Mot alle odds gjennomførte hun New York Marathon fire år senere.

Her forteller hun den dramatiske historien fra skuddene falt og om hvordan hun har jobbet mentalt og fysisk for å komme seg på bena igjen. I årevis hadde hun som konsulent hjulpet andre med å sette mål og nå dem. Nå måtte hun rette lyskasteren på seg selv for å mestre sitt eget liv.

Anne Grethe Solberg har brukt hendelsen som et springbrett for å komme seg videre i livet. Hun stilte krav til seg selv og satte seg målet å bli «Norges kuleste dame med én arm». I denne historien om mestring og viljestyrke viser hun hvordan hun har jobbet for igjen å bli et helt menneske – i en halv kropp.

Cover til boken Kjønnsbalanse i ledelse av Anne Grethe Solberg

Kjønnsbalanse i ledelse

Debatten om hvordan få til kjønnsbalanse i næringslivet går høylytt i det norske samfunnet. Mange mener mye om hvorfor vi bør ha kjønnsbalanse og hvorfor vi ikke har det. I Kjønnsbalanse i ledelse tar Anne Grethe Solberg for seg en rekke forestillinger og begreper knyttet til kjønn og ledelse:

  • Hva er forskjellen på kjønnsmangfold og kjønnsbalanse?
  • Hvordan er kvinner og menn like og ulike som ledere?
  • Hvordan henger maskulinitet og femininitet sammen med kvinnelig og mannlig ledelse?
  • Hindrer det såkalte glasstaket dagens kvinner?
  • Hvordan oppnå kjønnsbalanse i ledelse?

Boken er aktuell for studenter i organisasjon- og ledelsesfag. Den gir leseren faglig grunnlag for å ta stilling i den politisk ladede debatten. Hensikten er at ledere, HR-ansvarlige og ledermotiverte kvalifiserte kvinner skal kunne se flere muligheter enn hindringer.

Kontakt og booking

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.